Over de Bieb

ANBI geregistreerd

AnbiDe Bibliotheek, daar geeft u om

Draagt u de Bibliotheek Staphorst een warm hart toe?

Word dan sponsor of donateur!

Er zijn verschillende culturele en educatieve projecten die uw bijdrage - met belastingvoordeel - verdienen. De Bibliotheek Staphorst heeft een prachtig aanbod aan literatuur en lectuur voor volwassenen en jeugd. Maar dat is niet het enige wat wij te bieden hebben. Met workshops, lezingen en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten aan de leestafel dragen wij bij aan het sociale en culturele leven in onze gemeente. Wij ondersteunen het onderwijs met programma's voor leesbevordering en zetten ons in om groepen met een achterstand, zoals laaggeletterden, een plaats te laten vinden in de maatschappij.

Om onze dienstverlening de komende jaren uit te kunnen breiden is uw sponsorbijdrage, erfenis of donatie meer dan welkom!

Bedrijven kunnen hun gift aan een cultureel doel met 50 procent extra aftrekken van de vennootschapsbelasting; particulieren voor 25 procent extra van de inkomstenbelasting. De instelling met ANBI-status zelf is vrijgesteld van erf-of schenkbelasting. Bekijk de Geefwijzer voor alle mogelijkheden en belastingvoordelen die cultuurdonateurs, zowel privé als bedrijfsmatig genieten.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Hans Hilbers (directeur), T 0522-462044, E .

De Bibliotheek Staphorst staat geregistreerd als ANBI-instelling. Hieronder treft u de hiervoor van belang zijnde gegevens aan:

Naam: de Bibliotheek Staphorst
RISN / Fiscaal nummer: NL8034.62.104 B01
Contactgegevens: Venneland 1, 7951 HC, T 0522-462044, E  
Bestuurssamenstelling: zie het Jaarverslag
Beleidsplan: zie het Beleidsplan
Beloningsbeleid: via salarisregeling CAO openbare bibliotheken
Doelstelling: zie het Beleidsplan
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie het Jaarverslag
Financiële verantwoording: zie de Jaarrekening

 

Bestuurssamenstelling

Jaap Alberda van Ekenstein voorzitter
Rina Hoxe secretaris
Koob Logtenberg penningmeester
Ruud Roodbergen lid
Marianne Kooiker lid

 

logobibliotheekstaphorst

Jaarverslag en Meerjarenplan

De Bibliotheek Staphorst laat u graag weten wat zij heeft gedaan en nog gaat doen!

De Bibliotheek Staphorst is een zelfstandige organisatie, we voeren beleid uit en ontvangen daarvoor subsidie. Met dank hiervoor aan het vertrouwen dat de gemeente in de Bibliotheek stelt. Jaarlijks wordt er een jaarverslag gemaakt waarmee er verantwoording wordt afgelegd. In het jaarverslag 2020 kunt u lezen wat we het afgelopen jaar hebben gepresteerd.

De Bibliotheek Staphorst is in ontwikkeling en werkt samen met Bibliotheek Kop van Overijssel en Zwartewaterland. Zie hierover onze meerjareninfographic 2021-2025.

  

logobibliotheekstaphorst

Gebruikersvoorwaarden

Iedereen kan gebruik maken van de bibliotheek. Als u bij de bibliotheek wilt lenen moet u lid zijn. Als u lid wordt, ontvangt u een pasje. Dit pasje heeft u altijd nodig bij het lenen. Als u het pasje kwijt bent, moet u de bibliotheek waarschuwen. Wij kunnen uw pas dan stoppen, zodat misbruik wordt voorkomen. Bij blijvende vermissing dient u een duplicaatpas te kopen. Dit kost € 3,50. U dient adreswijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven. Een abonnement kunt u na het eerste jaar op elk moment opzeggen met een termijn van één maand. U moet het pasje dan weer inleveren.
 
U mag tien materialen (boeken, tijdschriften, dvd’s, puzzels) tegelijk lenen. Uw pas is geldig in de bibliotheken van Overijssel. U kunt de materialen in alle vestigingen terugbrengen. Wel vragen we U zoveel mogelijk de materialen terug te brengen waar U ze geleend heeft. U bent aansprakelijk voor het beschadigen of zoek raken van het door u geleende materiaal.
Wij verzoeken u de materialen in een waterdichte tas te vervoeren. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor beschadiging van apparatuur van de lener door geleende audiovisuele materialen.
 
De uitleentermijn voor alle materialen is drie weken. In de meeste gevallen is verlenging mogelijk: in de bibliotheek ( lenerspas meenemen), telefonisch of via internet. Niet verlengbaar zijn materialen die door anderen zijn gereserveerd én tijdschriften. U kunt ook zelf, via internet, uw materialen verlengen( controleer of de inleverdatum is gewijzigd). Houdt u de materialen langer dan 21 dagen in huis dan bent u € 0,15 leengeld per dag verschuldigd.
 
Materiaal dat niet in de bibliotheek aanwezig is kunt u reserveren. U kunt ook zelf, via Internet een reservering plaatsen. U ontvangt bericht zodra het er is. Het wordt tien dagen voor u vastgehouden.
 
Het is niet toegestaan te roken en meegebrachte etens- of drinkwaren te nuttigen. Dieren mogen niet mee naar binnen. Het gebruik van een mobiele telefoon kan hinderlijk zijn; wij vragen u dit zoveel mogelijk te beperken. In de bibliotheek dient men zich ordelijk te gedragen. Bij overtreding van het reglement kan de bibliothecaris u tijdelijk dan wel definitief uitsluiten van het gebruik van de bibliotheek.
 
 

Meer artikelen...