Toekomststrategie

De service van de bibliotheek concentreert zich op de volgende drie pijlers:

  • Jeugd en onderwijs
  • Participatie en zelfredzaamheid
  • Persoonlijke ontwikkeling

Lees hierover meer in het Visiedocument 2018-2021