Mijn Bibliotheek  

Laden...
Facebook twitter nieuwsbrieflogo

Nieuwsberichten

Bondgenoten voor een geletterd Staphorst

Woensdag 21 februari hebben de gemeente, de bibliotheek, Deltion College, Stichting Welzijn Staphorst en de Stichting Lezen & Schrijven het convenant “Bondgenootschap voor een geletterd Staphorst” ondertekend. Ook Stichting Vluchtelingenwerk, OBS de Berkenhorst en Humanitas gaan op korte termijn ondertekenen.

Alle partijen verbinden zich aan de doelstelling ervoor te zorgen dat iedereen in Staphorst over voldoende lees-, schrijf-, reken- en digitale vaardigheden (basisvaardigheden) kan beschikken. Er worden cursussen en trainingen aangeboden en taalcoaches ingezet. Daarnaast willen de partijen zich inspannen om andere partijen, zoals o.a. werkgevers, te betrekken bij hun activiteiten.

De bondgenoten willen met elkaar meer bekendheid geven aan laaggeletterdheid (de basis voor het al of niet kunnen beschikken over basisvaardigheden). Doorgaans is het iets waar mensen liever niet over praten. Door er aandacht aan te besteden én te zorgen voor passende hulp, kan het taboe doorbroken worden.

 

logo gemeente Staphorstlogo vw

SWSlogo staphorst

Deltioncollege

logo tvhl banner