Nieuws uit de Bibliotheek

Week van de Alfabetisering

Voor de 15e keer Week van de Alfabetisering; Taalpunt Staphorst doet weer mee !

Het Taalpunt in de Bibliotheek Staphorst organiseert in de week van de alfabetisering, dit jaar van 9 tot en met 14 september, extra activiteiten.

Op maandag 9 september van 17:00 tot 19:00 uur is er een gezellige avond in de bibliotheek, speciaal gericht op mensen voor wie lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer niet vanzelfsprekend is. Ook statushouders zijn welkom.

Er zijn pannenkoeken, er kan in groepjes meegedaan worden met taalspellen of geknutseld worden met letters. Aan kinderen wordt voorgelezen en volwassenen kunnen meedoen aan een quiz. En natuurlijk kunt u vragen stellen over activiteiten van de Bibliotheek in het nieuwe seizoen.

Basisscholen kunnen in de week van 9 september een taalvrijwilliger met statushouder in de klas ontvangen. Kinderen kunnen vragen stellen en zo ontdekken wat het voor iemand betekent om in een korte tijd een andere taal te moeten leren, vreemde regels en gewoonten tegen te komen en onbegrip te ervaren voor hun eigen achtergrond.

Wilt u zich aanmelden voor activiteiten in de Week van de Alfabetisering? Geef u op via   of bij een medewerker van de Bibliotheek.

1771900 29 Social Media WvdA 19 1200x628px v3 1 Facebook