Nieuws uit de Bibliotheek

Verhuizing Bibliotheek Rouveen en nieuwe openingstijden

Deel Bibliotheek Rouveen gaat verhuizen - Sluitingsweek van 9 t/m 13 december - Uitleentermijn 6 weken rond deze periode.

Een deel van de Bibliotheek van Rouveen verhuist in week 50 naar de Seringenhof, in het gebouw van Kinderopvang Mathil.

De Bibliotheek kan door de groei van de beide basisscholen niet langer beschikken over het lokaal met daarin de collectie voor volwassenen. In het gebouw van Kinderopvang Mathil, grenzend aan het MCR, is vervangende ruimte gevonden. Daar kunnen volwassenen, peuters en kleuters en de jeugd vanaf 12 jaar en ouder terecht.

De beide scholen en de Bibliotheek zijn (nog) nauwer met elkaar gaan samenwerken d.m.v. de Bibliotheek op School;  de collectie gericht op de 4 – 12-jarigen blijft daarom in het MCR.

Het zal voor iedereen even wennen zijn. Maar er liggen kansen voor nieuwe samenwerkingen.
De Kinderopvang kan gebruik maken van een goede collectie. Wanneer de Buurtstee naar de locatie van Mathil komt, kunnen ook zij de materialen van de Bibliotheek gebruiken. Ook ontstaan er dan mogelijkheden voor gezamenlijke lees-activiteiten tussen jong en oud.

De leden van de Bibliotheek kunnen de hele dag binnenlopen en boeken lenen of lekker lezen aan de leestafel. Er kunnen taallessen gegeven worden.
Het gebouw van Mathil wordt zo als het ware de huiskamer van Rouveen.

Nieuwe Openingstijden:

Maandag t/m donderdag 7.30 – 17.30 uur (van 15.00 – 17.00 is er een medewerker aanwezig)
Vrijdag 7.30 – 20.30 uur ( van 15.00 – 20.30 is er een medewerker aanwezig)

Vanaf maandag 16 december kunnen klanten weer terecht op de nieuwe locatie, Seringenhof  2, 7954 JB Rouveen.
(ingang aan de achterzijde van de KOV)

Van woensdag 25 dec. 2019 t/m woensdag 1 jan. 2020 is de bibliotheek gesloten!