Nieuws uit de Bibliotheek

Weer aan de slag met taal!

Weer aan de slag met taal!

Bent u ook zo blij dat de coronapandemie bijna achter de rug is? Ligt uw leeftijd tussen 18 en 80 jaar, houdt u van de Nederlandse taal en bent u sociaal ingesteld?
Wilt u na de zomervakantie weer eindelijk mensen ontmoeten en zinvol bezig zijn buitens huis?
Hebt u een paar uur per week tijd hiervoor en een opleiding genoten op minimaal MBO-3 niveau?
Ja? Word dan taalvrijwilliger!

In 2020 en 2021 hebben taalactiviteiten voor laaggeletterden vanwege Covid-19 helaas grotendeels stil gestaan. Men kon alleen digitaal Nederlands leren, maar dat lukt niet iedere laaggeletterde. Gelukkig hebben we taalvragers uit gemeente Staphorst de laatste maanden nog wel taalmorgens kunnen aanbieden in de bibliotheek, maar 1 op 1 taalles van een (opgeleide) taalcoach was er niet.

Daarom zoekt Taalpunt Staphorst nieuwe enthousiaste vrijwilligers om inwoners van de gemeente Staphorst te helpen bij het leren van de Nederlandse taal en het ontwikkelen van basisvaardigheden.In september en oktober wordt weer een training verzorgd voor nieuwe taalvrijwilligers. Het is van belang om alle 4 modules te volgen, want dan hebt u voldoende handvatten ontvangen om zelfstandig met 1 of meer taalvragers in uw omgeving aan de slag te gaan. Het gaat om het begrijpen van de Nederlandse taal, uitbreiding woordenschat, spreken, lezen en schrijven. Ook is er aandacht voor geschikte leermaterialen, het gebruik van apps op de mobiele telefoon en oefenprogramma’s op p.c. of ipad.

De training wordt gegeven op vrijdagochtend van 9.00-12.00 uur in de Bibliotheek Hasselt, te weten op 10 en 17 september en vervolgens op 1 en 8 oktober (4 dagdelen).

Doet u mee? U doet niet alleen uzelf, maar ook de deelnemers van het Taalpunt hier een groot plezier mee! Wie geen vervoer heeft naar de training in Hasselt, kan wellicht in overleg met een andere cursist meerijden.

Met name belangstellenden die wonen in IJhorst worden van harte uitgenodigd om zich op te geven. Bij voldoende deelname start in IJhorst namelijk in september het project Taalhuis op school. Wanneer hun kinderen peuterspeelzaal ‘de Reestakkertjes” of openbare basisschool “de Iekmulder” bezoeken, krijgen ouders taalles op genoemde locatie.
Zo wordt het hele gezin taalvaardiger!

U kunt u nu voor de training opgeven bij Elly Potgieter, coördinator Taalpunt/Bibliotheek Staphorst, tel. 06-29232140, .
Of maak een afspraak om u nader te laten informeren.