AnbiDe Bibliotheek, daar geeft u om

Draagt u de Bibliotheek Staphorst een warm hart toe?

Word dan sponsor of donateur!

Er zijn verschillende culturele en educatieve projecten die uw bijdrage - met belastingvoordeel - verdienen. De Bibliotheek Staphorst heeft een prachtig aanbod aan literatuur en lectuur voor volwassenen en jeugd. Maar dat is niet het enige wat wij te bieden hebben. Met workshops, lezingen en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten aan de leestafel dragen wij bij aan het sociale en culturele leven in onze gemeente. Wij ondersteunen het onderwijs met programma's voor leesbevordering en zetten ons in om groepen met een achterstand, zoals laaggeletterden, een plaats te laten vinden in de maatschappij.

Om onze dienstverlening de komende jaren uit te kunnen breiden is uw sponsorbijdrage, erfenis of donatie meer dan welkom!

Bedrijven kunnen hun gift aan een cultureel doel met 50 procent extra aftrekken van de vennootschapsbelasting; particulieren voor 25 procent extra van de inkomstenbelasting. De instelling met ANBI-status zelf is vrijgesteld van erf-of schenkbelasting. Bekijk de Geefwijzer voor alle mogelijkheden en belastingvoordelen die cultuurdonateurs, zowel privé als bedrijfsmatig genieten.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Louwra van Leest (directeur-bestuurder), T 0522-462044, E 

De Bibliotheek Staphorst staat geregistreerd als ANBI-instelling. Hieronder treft u de hiervoor van belang zijnde gegevens aan:

Naam: de Bibliotheek Staphorst
RISN / Fiscaal nummer: NL8034.62.104 B01
Contactgegevens: Venneland 1, 7951 HC, T 0522-462044, E  
Raad van Toezicht: zie het Jaarverslag
Beleidsplan: zie het Beleidsplan
Beloningsbeleid: via salarisregeling CAO openbare bibliotheken
Doelstelling: zie het Beleidsplan
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie het Jaarverslag
Financiële verantwoording: zie de Jaarrekening