Iedereen kan gebruik maken van de bibliotheek. Als u bij de bibliotheek wilt lenen moet u lid zijn. Als u lid wordt, ontvangt u een pasje. Dit pasje heeft u altijd nodig bij het lenen. Als u het pasje kwijt bent, moet u de bibliotheek waarschuwen. Wij kunnen uw pas dan stoppen, zodat misbruik wordt voorkomen. Bij blijvende vermissing dient u een duplicaatpas te kopen. Dit kost € 3,50. U dient adreswijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven. Een abonnement kunt u na het eerste jaar op elk moment opzeggen met een termijn van één maand. U moet het pasje dan weer inleveren.
 
U mag tien materialen (boeken, tijdschriften, dvd’s, puzzels) tegelijk lenen. Uw pas is geldig in de bibliotheken van Overijssel. U kunt de materialen in alle vestigingen terugbrengen. Wel vragen we U zoveel mogelijk de materialen terug te brengen waar U ze geleend heeft. U bent aansprakelijk voor het beschadigen of zoek raken van het door u geleende materiaal.
Wij verzoeken u de materialen in een waterdichte tas te vervoeren. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor beschadiging van apparatuur van de lener door geleende audiovisuele materialen.
 
De uitleentermijn voor alle materialen is drie weken. In de meeste gevallen is verlenging mogelijk: in de bibliotheek ( lenerspas meenemen), telefonisch of via internet. Niet verlengbaar zijn materialen die door anderen zijn gereserveerd én tijdschriften. U kunt ook zelf, via internet, uw materialen verlengen( controleer of de inleverdatum is gewijzigd). Houdt u de materialen langer dan 21 dagen in huis dan bent u € 0,15 leengeld per dag verschuldigd.
 
Materiaal dat niet in de bibliotheek aanwezig is kunt u reserveren. U kunt ook zelf, via Internet een reservering plaatsen. U ontvangt bericht zodra het er is. Het wordt tien dagen voor u vastgehouden.
 
Het is niet toegestaan te roken en meegebrachte etens- of drinkwaren te nuttigen. Dieren mogen niet mee naar binnen. Het gebruik van een mobiele telefoon kan hinderlijk zijn; wij vragen u dit zoveel mogelijk te beperken. In de bibliotheek dient men zich ordelijk te gedragen. Bij overtreding van het reglement kan de bibliothecaris u tijdelijk dan wel definitief uitsluiten van het gebruik van de bibliotheek.