De Bibliotheek Staphorst laat u graag weten wat zij heeft gedaan en nog gaat doen!

Jaarverslag
De Bibliotheek Staphorst is een zelfstandige organisatie, we voeren beleid uit en ontvangen daarvoor subsidie. Met dank hiervoor aan het vertrouwen dat de gemeente in de Bibliotheek stelt. Jaarlijks wordt er een jaarverslag gemaakt waarmee er verantwoording wordt afgelegd. In het jaarverslag 2022 kun je lezen wat we het afgelopen jaar hebben gepresteerd.

Meerjarenbeleidsplan
De Bibliotheek Staphorst is en blijft in ontwikkeling en werkt samen met Bibliotheek Kop van Overijssel en Zwartewaterland. Lees hierover meer in ons Meerjarenbeleidsplan 2022-2026.