Bibliotheek Staphorst werkt conform het Raad-van-Toezicht-model en hanteert de Governance Code Cultuur. Deze code biedt een kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. In dit model is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de dagelijkse leiding van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op dit beleid en de algemene gang van zaken en fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder.
De leden van de raad worden voor vier jaar benoemd en zijn voor een 2e termijn van vier jaar herkiesbaar.

Het toezicht vindt zowel vooraf als achteraf plaats. Zo dient de Raad van Toezicht de strategie, het beleid en de begroting goed te keuren. Daarnaast volgt zij de voortgang en dient zij ook de jaarrekening en het jaarverslag goed te keuren. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van haar taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De betrokkenheid, de expertise en het netwerk van de leden dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de Bibliotheek.

 

 

Samenstelling Raad van Toezicht:

Naam:

Aandachtsgebied:

Stichting:

Gerrit van Hofwegen

voorzitter

Rieneke Zijlstra

HRM

Kop van Overijssel

Roelof Westerbeek

Bedrijfsleven/Financiën

Kop van Overijssel

Koob Logtenberg

Financiën

Staphorst

Rina Hoxe

Onderwijs

Staphorst

Enrico Kolk

Zorg

Zwartewaterland

Henriëtte Kuipers

Juridisch/overheid

Zwartewaterland

 

logobibliotheekstaphorst