Resultaten 1 - 10 van 13

 

Ine Donker van basisschool De Iekmulder uit IJhorst heeft woensdag 22 januari de Staphorster voorleeswedstrijd gewonnen. Deze wedstrijd vond plaats in de CNS/Berkenhorst.
Het betrof hier een voorronde van De Nationale Voorleeswedstrijd.
De winnaar zal binnenkort Staphorst vertegenwoordigen in de halve finale. En wellicht wordt zij wel De Nationale Voorleeskampioen 2020!

De 5 kandidaten werden, aangemoedigd door hun supporters, om de beurt door presentator Harmke Smit naar voren gehaald en kort aan het publiek voorgesteld. Vervolgens las iedere kandidaat een fragment voor uit een zelf gekozen boek. In de pauze trok de jury zich terug. Er werd gelet op zaken als uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Ook het contact van de voorlezer met het publiek was belangrijk. Na een spannend kwartiertje, waarin het publiek een Kahoot quiz deed, werd het verlossende woord door juryvoorzitter Alieke Ramos Marta gesproken.

Ine las een fragment voor uit het boek Floor breekt door! van Marjon Hoffman. De jury vond dat ze heel natuurlijk en rustig kon voorlezen en had goed contact met het publiek. Ine zal één van de 10 deelnemers zijn aan de halve finale die op 4 maart gehouden zal worden in Bibliotheek Zwolle (Stadkamer).

Werkt u mee om een deken voor vrijheid en vrede te maken? Deze deken wordt in april 2020 tentoongesteld. We vieren daarmee 75 jaar vrijheid. We hopen dat u mee wilt doen en in de komende wintermaanden aan de slag gaat met een stukje van die grote vrijheidsdeken.

In de Bibliotheek Staphorst zijn materialen – de basislappen en stofjes, textielstiften, krijtjes, enz – om aan de koffietafel mee te werken. En er liggen een paar voorbeelden.

Deelnemers hoeven maar een klein stukje te maken, ter grootte van een A4tje (21x30 cm). Het werkstuk wordt verzameld door de bibliotheek. Later worden al deze stukken aan elkaar genaaid om samen één grote deken, één grote Patchwork for Peace te vormen.

De besturen van drie bibliotheekstichtingen (Staphorst, Zwartewaterland, Kop van Overijssel) hebben besloten een gezamenlijke directeur aan te stellen per 1 maart 2020. Dit besluit opent de weg naar versterking van de drie bibliotheekstichtingen, met het oog op lokale meerwaarde.
Voor bibliotheek Staphorst betekent dit duidelijkheid over de opvolging van de huidige directeur Renée Kerdijk door Hans Hilbers.
Zij gaat per 1 maart 2020 met pensioen. Voor Zwartewaterland en Kop van Overijssel betekent dit versterking van de al bestaande samenwerking, omdat Hans Hilbers daar al directeur is.

Onze trouwe collega Hennie Gebben neemt afscheid van Bibliotheek Staphorst na bijna 34 jaar werkzaam te zijn geweest als vrijwilliger.
Al sinds 1986 toen de bibliotheek nog aan de Boldewijnlaan gevestigd was.
Zodoende heeft ze een tijdperk meebeleefd met de ontwikkeling van de bibliotheek en het reilen en zeilen met klanten en collega's.
Ook heeft Hennie jarenlang op de Bibliobus gewerkt en veel scholen en kleine dorpen bediend door heel Overijssel. Daar heeft ze ook hele fijne herinneringen aan.
We nemen afscheid van een zeer gewaardeerde collega.

De midwinterhoornbloasgroep Dals’n e.o was maandagavond 9 december te gast in Bibliotheek Staphorst
Ze startten om 18.00 uur buiten de Bibliotheek met blazen om bezoekers nieuwsgierig te maken.

Daarna zijn ze ook gaan blazen bij het politiebureau en voor het gemeentehuis.

Er was zeker belangstelling voor, er kwamen mensen speciaal voor de midwinterhoorn.
En anderen kwamen gewoon op het geluid af, want het draagt ver.

 

Deel Bibliotheek Rouveen is verhuisd naar Seringenhof 2  - Uitleentermijn 6 weken rond deze periode. 

Nieuwe Openingstijden:

Maandag t/m donderdag 7.30 – 17.30 uur (van 15.00 – 17.00 is er een medewerker aanwezig).
Vrijdag 7.30 – 20.30 uur ( van 15.00 – 20.30 is er een medewerker aanwezig).
Tijdens de kerstvakantie is er op dinsdag en donderdag geen medewerker aanwezig.

De nieuwe locatie: Seringenhof  2, 7954 JB Rouveen.
(ingang aan de achterzijde van de KOV)

Van woensdag 25 dec. 2019 t/m woensdag 1 jan. 2020 is de bibliotheek gesloten!

De Bibliotheek kan door de groei van de beide basisscholen niet langer beschikken over het lokaal met daarin de collectie voor volwassenen. In het gebouw van Kinderopvang Mathil, grenzend aan het MCR, is vervangende ruimte gevonden. Daar kunnen volwassenen, peuters en kleuters en de jeugd vanaf 12 jaar en ouder terecht.

De beide scholen en de Bibliotheek zijn (nog) nauwer met elkaar gaan samenwerken d.m.v. de Bibliotheek op School;  de collectie gericht op de 4 – 12-jarigen blijft daarom in het MCR.

Het zal voor iedereen even wennen zijn. Maar er liggen kansen voor nieuwe samenwerkingen.
De Kinderopvang kan gebruik maken van een goede collectie. Wanneer de Buurtstee naar de locatie van Mathil komt, kunnen ook zij de materialen van de Bibliotheek gebruiken. Ook ontstaan er dan mogelijkheden voor gezamenlijke lees-activiteiten tussen jong en oud.

De leden van de Bibliotheek kunnen de hele dag binnenlopen en boeken lenen of lekker lezen aan de leestafel. Er kunnen taallessen gegeven worden.
Het gebouw van Mathil wordt zo als het ware de huiskamer van Rouveen.

Vrijdag 15 november a.s. zal Ida Buurma, teamleider en leesconsulent, na 32 jaar afscheid nemen van de Stichting Openbare Bibliotheek Staphorst.

Ida heeft zich met hart en ziel ingezet voor de diverse taken van de bibliotheek en het bestuur van de Stichting is haar daar zeer erkentelijk voor.

Vrijdagmiddag 15 november van 15 tot 17 uur in de bibliotheek Rouveen, die gevestigd is in het Multifunctioneel Centrum Rouveen.
De bibliotheken is die middag gewoon open voor de uitleen.

Alle leden van de bibliotheek en genodigden zijn van harte uitgenodigd om Ida, onder het genot van een hapje en een drankje, de hand te komen schudden en haar te bedanken voor haar inzet de afgelopen 32 jaar.

Op zaterdagochtend  2 november schreven we live mee met het Groot Dictee der Nederlandse Taal op NPO Radio 1.
Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer las voor. Schrijver en taalkundige Wim Daniëls schreef de tekst. 

Het was een gezellige ochtend en tegelijk een gelegenheid  om de taalvaardigheid bij te spijkeren.

In 27 Bibliotheken in het land werd meegeschreven en de NPO had vanuit de Broerenkerk in Zutphen ook live-verbinding met Haarlem en Breda.

In Staphorst was Hans de Vries uit Nijeveen de winnaar met 13 fouten. Hij kreeg van Petra Willems (Bibliotheek) een kleine attentie overhandigd.

Niet alle kinderen worden thuis (voldoende) voorgelezen. Als kinderen te weinig met boeken en lezen in aanraking komen, beginnen zij vaak met een taalachterstand aan de basisschool. Kinderen die op jonge leeftijd voorgelezen worden, kennen veel meer woorden. De kans dat zij beter presteren op school is daardoor aanzienlijk groter.

De VoorleesExpress  introduceert het voorleesritueel bij gezinnen om zo de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren en de leescultuur thuis te verbeteren.
Het leesplezier staat daarbij centraal: samen lezen is leuk en gezellig!

Wat doet de VoorleesExpress?

De VoorleesExpress helpt gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen (van 2 tot en met 8 jaar) te stimuleren. Een vrijwillige voorlezer komt twintig keer bij een gezin thuis en maakt de kinderen en ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boeken en verhalen. Ook maakt het gezin kennis met de mogelijkheden en het aanbod van de Bibliotheek.

Word vrijwilliger!

Voorlezen
Een voorlezer wordt gekoppeld aan een gezin met kinderen tussen de 2 en 8 jaar. Twintig keer komt de voorlezer wekelijks bij het gezin thuis, op een vaste avond en een vaste tijd. Daarin wordt de voorlezer begeleid door een coördinator. Daarnaast worden de voorlezers getraind in de methode Interactief Voorlezen en boekkeuze.

Meer informatie

Interesse in voorlezen of coördineren? Meld je aan via: http://www.voorleesexpress.nl

Meer informatie over het project? Neem contact op met: 

Vrijwilligerswerk doen kan heel leuk zijn! Gewoon naast uw gezin, betaald werk of hobby’s.
Voor jong en oud is het gezellig om mensen te ontmoeten. Wie taalvrijwilliger wordt, is wekelijks een paar uurtjes actief bezig met de Nederlandse taal. Op de dag die u het beste uitkomt en op de tijd die u beschikbaar heeft leert u een medemens beter lezen en schrijven of maakt u iemand vaardiger op digitaal gebied.

Taalpunt Staphorst blijft groeien. Op dit moment begeleiden 29 taalvrijwilligers 67 taalvragers. En er staan taalvragers op de wachtlijst. Taalcoaches werken hoofdzakelijk in de plaatselijke bibliotheek. Het Taalpunt verwijst ook taalvragers door naar taalverhogingslessen van ROC Deltion College in het Dienstencentrum te Staphorst. Wie Nederlands als 2e taal moet leren is doorgaans blij met persoonlijke ondersteuning van een enthousiaste taalvrijwilliger. Want wie naar inburgeringsles gaat of staatsexamen Nederlands doet, vindt het heel prettig om individueel of in een groepje wekelijks extra hulp te krijgen om het spreken goed te oefenen en de woordenschat uit te breiden. Want dan kun je beter communiceren (en inburgeren). Het begrijpen van Nederlandse woorden, zinnen of uitdrukkingen blijkt voor velen erg moeilijk te zijn. Inwoners van gemeente Staphorst, die geboren en getogen zijn in Nederland én moeite hebben met schrijven/lezen kunnen eveneens bij het Taalpunt terecht om digitaal of op papier taalvaardiger te worden.