Resultaten 1 - 9 van 9

De midwinterhoornbloasgroep Dals’n e.o was maandagavond 9 december te gast in Bibliotheek Staphorst
Ze startten om 18.00 uur buiten de Bibliotheek met blazen om bezoekers nieuwsgierig te maken.

Daarna zijn ze ook gaan blazen bij het politiebureau en voor het gemeentehuis.

Er was zeker belangstelling voor, er kwamen mensen speciaal voor de midwinterhoorn.
En anderen kwamen gewoon op het geluid af, want het draagt ver.

 

Deel Bibliotheek Rouveen gaat verhuizen - Sluitingsweek van 9 t/m 13 december - Uitleentermijn 6 weken rond deze periode.

Een deel van de Bibliotheek van Rouveen verhuist in week 50 naar de Seringenhof, in het gebouw van Kinderopvang Mathil.

De Bibliotheek kan door de groei van de beide basisscholen niet langer beschikken over het lokaal met daarin de collectie voor volwassenen. In het gebouw van Kinderopvang Mathil, grenzend aan het MCR, is vervangende ruimte gevonden. Daar kunnen volwassenen, peuters en kleuters en de jeugd vanaf 12 jaar en ouder terecht.

De beide scholen en de Bibliotheek zijn (nog) nauwer met elkaar gaan samenwerken d.m.v. de Bibliotheek op School;  de collectie gericht op de 4 – 12-jarigen blijft daarom in het MCR.

Het zal voor iedereen even wennen zijn. Maar er liggen kansen voor nieuwe samenwerkingen.
De Kinderopvang kan gebruik maken van een goede collectie. Wanneer de Buurtstee naar de locatie van Mathil komt, kunnen ook zij de materialen van de Bibliotheek gebruiken. Ook ontstaan er dan mogelijkheden voor gezamenlijke lees-activiteiten tussen jong en oud.

De leden van de Bibliotheek kunnen de hele dag binnenlopen en boeken lenen of lekker lezen aan de leestafel. Er kunnen taallessen gegeven worden.
Het gebouw van Mathil wordt zo als het ware de huiskamer van Rouveen.

Nieuwe Openingstijden:

Maandag t/m donderdag 7.30 – 17.30 uur (van 15.00 – 17.00 is er een medewerker aanwezig)
Vrijdag 7.30 – 20.30 uur ( van 15.00 – 20.30 is er een medewerker aanwezig)

Vanaf maandag 16 december kunnen klanten weer terecht op de nieuwe locatie, Seringenhof  2, 7954 JB Rouveen.
(ingang aan de achterzijde van de KOV)

Van woensdag 25 dec. 2019 t/m woensdag 1 jan. 2020 is de bibliotheek gesloten!

Vrijdag 15 november a.s. zal Ida Buurma, teamleider en leesconsulent, na 32 jaar afscheid nemen van de Stichting Openbare Bibliotheek Staphorst.

Ida heeft zich met hart en ziel ingezet voor de diverse taken van de bibliotheek en het bestuur van de Stichting is haar daar zeer erkentelijk voor.

Vrijdagmiddag 15 november van 15 tot 17 uur in de bibliotheek Rouveen, die gevestigd is in het Multifunctioneel Centrum Rouveen.
De bibliotheken is die middag gewoon open voor de uitleen.

Alle leden van de bibliotheek en genodigden zijn van harte uitgenodigd om Ida, onder het genot van een hapje en een drankje, de hand te komen schudden en haar te bedanken voor haar inzet de afgelopen 32 jaar.

Op zaterdagochtend  2 november schreven we live mee met het Groot Dictee der Nederlandse Taal op NPO Radio 1.
Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer las voor. Schrijver en taalkundige Wim Daniëls schreef de tekst. 

Het was een gezellige ochtend en tegelijk een gelegenheid  om de taalvaardigheid bij te spijkeren.

In 27 Bibliotheken in het land werd meegeschreven en de NPO had vanuit de Broerenkerk in Zutphen ook live-verbinding met Haarlem en Breda.

In Staphorst was Hans de Vries uit Nijeveen de winnaar met 13 fouten. Hij kreeg van Petra Willems (Bibliotheek) een kleine attentie overhandigd.

Niet alle kinderen worden thuis (voldoende) voorgelezen. Als kinderen te weinig met boeken en lezen in aanraking komen, beginnen zij vaak met een taalachterstand aan de basisschool. Kinderen die op jonge leeftijd voorgelezen worden, kennen veel meer woorden. De kans dat zij beter presteren op school is daardoor aanzienlijk groter.

De VoorleesExpress  introduceert het voorleesritueel bij gezinnen om zo de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren en de leescultuur thuis te verbeteren.
Het leesplezier staat daarbij centraal: samen lezen is leuk en gezellig!

Wat doet de VoorleesExpress?

De VoorleesExpress helpt gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen (van 2 tot en met 8 jaar) te stimuleren. Een vrijwillige voorlezer komt twintig keer bij een gezin thuis en maakt de kinderen en ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boeken en verhalen. Ook maakt het gezin kennis met de mogelijkheden en het aanbod van de Bibliotheek.

Word vrijwilliger!

Voorlezen
Een voorlezer wordt gekoppeld aan een gezin met kinderen tussen de 2 en 8 jaar. Twintig keer komt de voorlezer wekelijks bij het gezin thuis, op een vaste avond en een vaste tijd. Daarin wordt de voorlezer begeleid door een coördinator. Daarnaast worden de voorlezers getraind in de methode Interactief Voorlezen en boekkeuze.

Meer informatie

Interesse in voorlezen of coördineren? Meld je aan via: http://www.voorleesexpress.nl

Meer informatie over het project? Neem contact op met: 

Vrijwilligerswerk doen kan heel leuk zijn! Gewoon naast uw gezin, betaald werk of hobby’s.
Voor jong en oud is het gezellig om mensen te ontmoeten. Wie taalvrijwilliger wordt, is wekelijks een paar uurtjes actief bezig met de Nederlandse taal. Op de dag die u het beste uitkomt en op de tijd die u beschikbaar heeft leert u een medemens beter lezen en schrijven of maakt u iemand vaardiger op digitaal gebied.

Taalpunt Staphorst blijft groeien. Op dit moment begeleiden 29 taalvrijwilligers 67 taalvragers. En er staan taalvragers op de wachtlijst. Taalcoaches werken hoofdzakelijk in de plaatselijke bibliotheek. Het Taalpunt verwijst ook taalvragers door naar taalverhogingslessen van ROC Deltion College in het Dienstencentrum te Staphorst. Wie Nederlands als 2e taal moet leren is doorgaans blij met persoonlijke ondersteuning van een enthousiaste taalvrijwilliger. Want wie naar inburgeringsles gaat of staatsexamen Nederlands doet, vindt het heel prettig om individueel of in een groepje wekelijks extra hulp te krijgen om het spreken goed te oefenen en de woordenschat uit te breiden. Want dan kun je beter communiceren (en inburgeren). Het begrijpen van Nederlandse woorden, zinnen of uitdrukkingen blijkt voor velen erg moeilijk te zijn. Inwoners van gemeente Staphorst, die geboren en getogen zijn in Nederland én moeite hebben met schrijven/lezen kunnen eveneens bij het Taalpunt terecht om digitaal of op papier taalvaardiger te worden.

Het nieuwe BIEB Magazine ligt voor je klaar in de Bibliotheek! Haal ’m snel op en lees, puzzel, onderzoek gezellig samen met je (klein)kind. En maak ook nog eens kans op leuke prijzen met  diverse win-acties.

Kind van de toekomst
Het thema van BIEB Magazine  is het ‘kind van de toekomst’. Natuurlijk is ieder kind een kind van de toekomst. Maar meer dan vroeger is onduidelijk wat je moet leren om er goed op voorbereid te zijn. Wat moet je weten om mee te kunnen komen? Wat moet je als kind onder de knie hebben? Hoe belangrijk zijn taal en lezen voor je toekomst?

In deze editie vertellen onder andere Gerda Havertong, Jochem Myjer (De Gorgels), Marcel van Driel (Superhelden) en Sofie van den Enk waarom lezen zo belangrijk is. Én waarom het leuk is. Vooral als je het samen met je (klein)kind(eren) doet.

Maar niet ieder kind houdt van lezen. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Joris. Ondanks dat blijft hij tóch oefenen, want hij weet heel goed waarom goed kunnen lezen zo belangrijk is. Verder zijn er allerlei boekentips, zowel op papier als digitaal. Van de Bibliotheek én van kinderen zelf.

Ook online!
Kom nu naar de Bibliotheek en haal jouw exemplaar op! (op=op) Kun je niet wachten of heb je geen tijd om langs te komen? Lees het magazine dan online.

Bibliotheek Staphorst

 Privacywetgeving

 
U hebt vast al gehoord over de nieuwe privacywet. Dat vanaf 25 mei in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is. Daarmee worden uw gegevens nog beter beschermd. Ook wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.
Hoe wij dat doen, leest u in onze nieuwe Privacyverklaring en in het nieuwe Uitleenregelement.

Mijn Bibliotheek
Verandert er iets in uw voorkeuren? Wilt u bijvoorbeeld een sms-bericht ontvangen, om u erop te attenderen dat de uitleentermijn eindigt? Of wilt u de digitale nieuwsbrief ontvangen?
Dat kan u altijd zelf regelen via Mijn Bibliotheek.
 
Uw rechten
In de nieuwe AVG zijn ook uw rechten duidelijker vastgelegd. Behalve dat u uw gegevens kunt inzien, mag u ze ook wijzigen als dat nodig is. En als u geen lid meer bent, kunt u ons vragen om uw gegevens definitief te verwijderen.
 
Met vriendelijke groet,

Renee Kerdijk-Scheepers
Directeur de Bibliotheek Staphorst
lees meer >
.
 

Wist u dat baby's en peuters al lid kunnen worden en allerlei boekjes kunnen lenen geschikt voor hun leeftijd?
Als kinderen al jong met boekjes in aanraking komen en worden voorgelezen is de kans dat ze later met plezier blijven lezen ook groter.

Als u zelf lid wordt binnen 3 maanden dat uw baby lid is geworden ontvangt u 50 % korting op een jaarabonnement.

Download hier de Voordeelbon BoekStart

Heeft u geen Boekstart Waardebon ontvangen om uw baby lid te maken en het koffertje op te halen? 
De waardebon staat online op boekstart.nl. U kunt ernaar vragen in de Bibliotheek en het koffertje direct ontvangen als u uw baby lid maakt. 

baby bieb borrel